ترکیده

یک قاتل زنجیره ای، توریست بریتانیایی، سامانتا اسکراس را در آیین بیمارگونه قتل تکه پاره کرده است، نقطه. دیروز پلیس خبر را اعلام کرد، ادامه خبر. او بچه ای نوزده ساله و پر جنب و جوش اهل لیدز بود که در میان هفت قربانی دفن شده در میان گورهای همسان مثلثی شکل در میان جنگل های دورافتاده نیو زلند پیدا شد، ادامه خبر.