دو نمايشنامه‌ي احمقانه براي خاک خوردن

 کتاب الکترونيک هفتاد صفحه‌اي الياس قنواتي شامل بر دو نمايشنامه و يک مقدمه از نويسنده است. فهرست کتاب مي‌گويد:  1 – نويسنده به قلم نويسنده 2 – اين که رويا – نمايشنامه‌اي در سه پرده 3 – روايت راوي در روايت‌اش

الياس قنواتي
سال انتشار: 2013

تعداد دفعات دانلود:

2143