فهم همجنسگرایی ایرانی

مهدی طائف 2013

در دوره جدید با فضای مجازی می‌توان این انتظار را داشت که روشنفکری در تلاش روشنفکران گفتمان جنسی جدید مشارکت جوید و نخست به نقد انگاره‌های هوموفوبیای کهن در خود بپردازد. بر اساس چنین خودانتقادی است که هم روشنفکران و نویسندگان مدرن می‌توانند به گفتمانی عادلانه و انسانی‌تر دست یابند و هم یکی از عناصر سرکوب در فرهنگ ایرانی که در سایه هوموفوبیا دوام آورده، نقد خواهد شد. 

تعداد دفعات دانلود

4323