برهوت ارغوان و تکلم آب ها

barahoot- payam feiliکد: ۵۳۹

عنوان: برهوت ارغوان و تکلم آب‌ها

نویسنده: پیام فیلی

ISBN: ۹۷۸-۱-۹۲۷۹۴۸-۰۶-۴

سال انتشار: ۲۰۱۴-۱۳۹۳

توضیحات:  نثر- مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه

تعداد دفعات دانلود:

1932

فوکو و نظریه ی کوییر

Picture1کد: ۵۳۸

عنوان: فوکو و نظریه ی کوییر

نویسنده: تمسین اسپارگو

مترجم: حمید پرنیان

ISBN: 978-1-927948-05-7

سال انتشار: ۲۰۱۴-۱۳۹۳

توضیحات:  نثر

تعداد دفعات دانلود:

2370

راک اند رول

R-Lکد:۵۳۷ 

عنوان: راک اند رول

نویسنده:  رامتين شهرزاد

ISBN:  ۹۷۸-۱-۹۲۷۹۴۸-۰۴-۰

سال انتشار: ۱۳۹۲

توضیحات:  مجموعه شعر

تعداد دفعات دانلود:

1416

دستي‌ ست که بر گردن ياري بوده است

el2کد: ۵۳۲

عنوان: دستي‌ ست که بر گردن ياري بوده است

نویسنده:  پرند شوشتري

ISBN:  ۹۲۷۹۴۸-۰۱-۹

سال انتشار:

۲۰۱۳

توضیحات:  دفتر شعر سپيد پرند شوشتري

تعداد دفعات دانلود:

1245

مجموعه ۵ نمایشنامه از سارا کین(برگردان رامتین شهرزاد)

نویسنده: سارا کين

مترجم: رامتین شهرزاد

نمایشنامه اول:

blasted2عنوان: ترکیده

ISBN:  ۹۷۸-۰-۹۸۶۹۰۲۰-۸-۶

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

2027

نمایشنامه دوم:

fffffff

عنوان:  عشق فائدرا

ISBN:  ۹۷۸-۰-۹۸۶۹۰۲۰-۶-۲

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

1935

نمایشنامه سوم:

cleansedعنوان: پاک شده

ISBN: 978-1-927948-00-2

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

1907

نمایشنامه چهارم:

Craveعنوان:  ویار

ISBN:  ۹۷۸-۱-۹۲۷۹۴۸-۰۲-۶

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

1942

نمایشنامه پنجم:

4_48عنوان:  جنون در ۴٫۴۸

ISBN:  ۹۷۸-۱-۹۲۷۹۴۸-۰۰-۲

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

2072