يه گردان کشته داديم

ما عرب‌ایم
پدر، استاد مسلم عربی
ما عربی صحبت می‌کنیم
پدر، آگاه از معنی هر ضمیر
ما در مورد  همراه زندگی هم حرف زدیم
.
پدر، لطفا ضمیرها رو نادیده نگیرید!
————
– پخ کنم، بترسی؟
: چی؟ 
– پخ کنم، می‌ترسی؟
: پخ کنن، می‌ترسیم!
-‌ بیا پخ می‌کنن نترسیم!
: چه کاریه ؟! پخ می‌کنن که بترسیم دیگه 

مجموعه داستان و شعر به قلم شماری از دگرباشان ایران
سال انتشار: 1388

تعداد دفعات دانلود:

1688

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *