اقلیت‌های جنسی و حقوق کیفری

عنوان: اقلیت‌های جنسی و حقوق کیفری1

نویسنده: امیدوار. ن
ISBN: 978-1-927948-13-2
سال انتشار: ۲۰۱۶-۱۳۹۴
تعداد دفعات دانلود:

1809

توضیحات:‌ این کتاب بر مینای پژوهشی در زمینه جایگاه اقلیت‌های جنسی ایران در حقوق کیفری ایران تهیه شده است. از نتایج عملی و کاربردی این پژوهش می­توان به استفاده از دستاوردهای پژوهش در قوه قانون­گذاری و تقنین در بازنگری قانون و قوه قضایی در برخورد با این افراد با انصاف و عدالت بیشتر، اشاره نمود و همچنین ارتقای ادبیّات این موضوع در سطح مجامع علمی و فرهنگی و مؤسسه‌­های آموزشی و دانشگاهی، ارتقای ادبیات حقوقی و ارائۀ پیشنهاد به مقامات (کنشگران) تقنینی.