سلامت روان اقلیت‌های جنسی در ایران

اقلیت‌های جنسی، که شامل همجنسگراها، دوجنسگراها، ترنسجندرها و ترنسکشوال‌ها می‌شود. آمیخته شدن دین با سیاست و هجوم افکار مذهبی اسلام، که فاقد هر گونه پشتوانه علمی هستند، باعث بروز یک فاجعه همه جانبه در جامعه ایران شد‌ه‌اند. حریم خصوصی افراد از هر جهت توسط حکومت مذهبی مورد حمله قرار گرفته است. درنتیجه فرصت شناخت فردی، مخصوصا در زمینه جنسی و جنسیتی از مردم سلب شده. با این امید که برآیند این تلاش‌ها، راه را برای احیاء و حضور دوباره‌ی علم، عقل و منطق در زمینه‌های مختلف زندگی مردم ایران فراهم آورده، شادمانی را به آن جامعه بازگرداند.

هوداد طلوعی
سال انتشار: 2015-1394

تعداد دفعات دانلود:

2277

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *