فرار از چهارچوب شيشه‌اي

و پرت‌تر کردم پایین‌تر خودم را زیر ماشین‌های تونل توحید/ پرت کردم خودم را زیر تانک‌های مصنوعی و هیجان‌زده‌ی دفاع مقدس پل چوبی/ پل رومی/ در هجوم لباس‌شخصی‌ها به دفتر شعرهایم/ خفگی لختی‌ات را حس می‌کردم با لباس‌هایت به گوشه‌ای افتاده/ پوچ‌تر شده بودی از حرکت بدن‌ایشان توی نماز جمعه‌ی راهپیمایی شعارهای دانشگاه تهران/ و روی موج‌های قطارهای شبانه بی‌بی‌سی فارسی و لبخند پوچ‌گرایانه‌ی زمینی/ با ایستگاه‌های ناامیدانه‌ی فیس‌بوک

رامتين شهرزاد،
شعر
سال انتشار: 1391

تعداد دفعات دانلود:

1749

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *