در این سیاره هوا نیست

مجتب (ماهی) 2011

مامان!/ خواهش می‌کنم/ پسرت را/ به آغوش بکش/ و برای اولین بار بعد از تولد/ گریه‌اش را ببین/ مامان!/ من فرار کرده‌ام// مامان، پسرت همسن خود توست/ عاشق یک پسر دیگر شده/ مامان، و تو هیچ‌وقت آیا پدرم را عاشق بودی؟/

تعداد دفعات دانلود

3361