در اين سياره هوا نيست


مامان!/ خواهش می‌کنم/ پسرت را/ به آغوش بکش/ و برای اولین بار بعد از تولد/ گریه‌اش را ببین/ مامان!/ من فرار کرده‌ام// مامان، پسرت همسن خود توست/ عاشق یک پسر دیگر شده/ مامان، و تو هیچ‌وقت آیا پدرم را عاشق بودی؟/

|
|
مجتب (ماهي)
سال انتشار: 1389
تعداد دفعات دانلود:

Download : در

From: