آه ماهی‌ها

باهار نارنج 2013

تنها شعر/ جای یک بخاری گازی/ یا اندام پرشکوه مردانه تو/ در حضور همیشگی زمستان در خانه/ مرا گرم می‌کند/ تنها شعر مرا گرم می‌کند/
ـ
شعر

تعداد دفعات دانلود 

3577