در دست انتشار

مجموعه مقالات گرایش جنسی و هویت جنسیتی” اثر مرجان اهورایی، به زودی توسط انتشارات گیلگمیشان منتشر خواهد شد.

راهنمای پناهندگی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی” تهیه شده توسط دایره محافظت و مشاوره حقوقی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، به ترجمه سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو)  به زودی توسط انتشارات گیلگمیشان منتشر خواهد شد.

رنگ‌های شب” اثر کوروش زندی، به زودی توسط انتشارات گیلگمیشان منتشر خواهد شد.