اخلاق تَن

نیما نیا   آنچه که اتفاق می‌افتد این چنین است اما آنچه که درسوراخ من

سوراخ‌نگاری سوم: او

از مجموعهٔ سواخ‌نگاری‌ها   هیچ کس حرف‌های جنده‌ای مثل من را باور نمی‌کند. می‌خواهم برایتان

خطرات تاریک سوراخ کون

از مجموعهٔ سوراخ‌نگاری‌ها سوراخ‌نگاری ۲ برای معرفی خودم نمی‌دانم از کجا شروع کنم که دل‌تان

روزگاران

با فشار تو سوراخم باز می‌شود از هم تا با رغبتی جانانه در خود بگیردت

قرآنی‌ها

از رشته‌شعرهای قرآنی‌ها سروده حمید پرنیان ۲۰۰۸ حمید پرنیان، نویسنده، شاعر و مترجم همجنس‌گرای ایرانی

هم‌خواب با شاعر

  و من قانعم به سکوت به تماشای زیبایی ساعد مردانه‌ای با موهایی که مثل