قاصدک‌بازی

امیدرضا 2009

ما دزد بودیم/ از آسمان چیز می‌دزدیدیم/ با این که دست دست‌هامان به اندازه‌ی دست بوته‌های جوان شمعدانی باغچه کوتاه بود/ از آسمان چیز می‌دزدیدیم/
ما دزد بودیم/ ما دو درخت نر بی‌بار/ از آسمان گرفتیم همانی که دست زمین کوتاه بود از آن، با همه بلندی‌های پرباری که دارد/ ما دزد بودیم/ دزد چیزهای زمین/ دست دست‌هامان را بریدند. 

تعداد دفعات دانلود

3142