راک اند رول

رامتین شهرزاد 2013

مرگ مرا لمس بکن/ مرگ مرا نقش بزن/ مرگ مرا ببوس/ بمک… بمال/ با مرگ من/ خوشحال باش/ لبخند بزن/ تا عکس یادگاری بگیریم/ لبخندهای عمیق بزن/ خوشحال باش/ شوخی است پسرم/ شوخی است همه اش/

شعر

تعداد دفعات دانلود:

3903