پیرهن رنگرزان

جانان میرزاده 2010

اما آنچه نیهات در حسرت‌اش بود تنها آشپزی کردن نبود. نیهات سودای فرزندپرستی یا فرزندپرستاری داشت که چون اشتباهی مادرانگی نامیده شده همیشه از مردان دریغ‌اش داشته‌اند و چون آشپزی در شیوه‌ی شرقی فرزندپرستی جایگاه ویژه‌ای دارد نیهات هم به همین ویژگی دلبستگی بیشتری داشت

رمان
تعداد دفعات دانلود

دانلود پيرهن

از