پيرهن رنگرزان

اما آنچه نیهات در حسرت‌اش بود تنها آشپزی کردن نبود. نیهات سودای فرزندپرستی یا فرزندپرستاری داشت که چون اشتباهی مادرانگی نامیده شده همیشه از مردان دریغ‌اش داشته‌اند و چون آشپزی در شیوه‌ی شرقی فرزندپرستی جایگاه ویژه‌ای دارد نیهات هم به همین ویژگی دلبستگی بیشتری داشت

جانان ميرزاده
رمان
سال انتشار: 1389
تعداد دفعات دانلود:

Download : پيرهن

From: