امید اینجا آرمیده است

امیدرضا 2009

تیزی نوک سینه‌هات/ از پشت آن تی‌شرت سفید با یقه‌ی آبی/ که زبری تنت را از من می‌گیرند/ وقتی نگاه می‌کنی و لبخند می‌زنی/ آی… می‌روند به چشم‌هایم

توی خیابونای سنگفرش می‌تونی با پای برهنه بری تا برسی به دریا؛ اما… جون ماهی قرمزمون تنها نرو…


تعداد دفعات دانلود

3143