ایرج‌میرزا خان

به کوشش سپنتا 2008

در نهایت با سبک سنگین کردن نظریه‌ها و عقایدی که داشتم، به این نتیجه رسیدم که نخیر، باید تمام واژه‌ها و جمله‌ها و ابیات، بدون هیچ کم و کسری و سانسوری نوشته شود. من نمی‌دانم نتیجه این کار چه خواهد شد، و آیا خواننده چه تصوری از شخصیت من خواهد کرد. شازده را به حتم یک شاعر وطن دوست خواهد دانست. 

 ایرج‌میرزا خان

تعداد دفعات دانلود 

3229