ترمینولوژی جنس و جنسیت

ترمینولوژی در لغت به معنای واژگان‌شناسی است. و علاوه بر این، تلاش شده تا برخی اصطلاحات رایج در فضای جنسی ایران نیز در این بخش گنجانده و توضیح داده شوند. بدیهی است که این کتاب برای اقلیت جنسی ایرانی نوشته و پرداخته شده است. بدین جهت، بعضی اصطلاحات که مربوط به انواع تیپ‌ها در فرهنگ‌های اقلیت جنسی غیر از ایران می‌باشد و اقلیت جنسی ایرانی با آن مأنوس نیست و مورد استفاده قرار نمی‌دهد؛ چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در طول این بخش برای درک راحت‌تر مفاهیم پیچیده‌ی جنس و جنسیت از تصاویر استفاده شده است.  

گردآورنده: یاس آسمون
سال انتشار: 2015-1394

تعداد دفعات دانلود:

2594

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *