زهیر

ریحانه محمدی 2012

۲- این روزها همیشه منگم/ گیج و آرام/ دارم از تو دور می‌شوم/ می‌دانم/ انگار همیشه سزاوار فاصله‌ها بودم/ می‌ترسم این را بگویم اما دارم تو را ترک می‌کنم انگار/ دارم تو را تا جهانی بهتر و سرشارتر و آزادتر ترک می‌کنم/ دنیایی که تمام تو مال من باشد و از الگانس‌ها نترسم و از صاحبخانه‌ام نترسم و از نگاه‌های سرزنش‌بار مادرم نترسم/ تو را به خیابان‌های سرد شب این شهر می‌سپارم و به بوسه‌های اندوهگین زنی دیگر بر خطوط مهربان زیر چشمانت که بی‌شک مرا به یاد چشم‌هایت خواهد آورد

شعر

تعداد دفعات دانلود

4245