معرفی کورش زندی به بهانه انتشار مجموعه شعر “رنگ‌های شب”

کورش زندی شاعری همجنسگرا، 30 ساله و ساکن ایران است. وی مدت 7 سال است که به همراه شریک زندگیش، زیر یک سقف و در ایران زندگی می‌کند. او می‌گوید که با وجود امکان مهاجرت از ایران، هر دوی آنها ترجیح ‌می‌دهند در ایران زندگی کنند: “عقیده ما بر این است که بهتر است ماند و پایه‌های فرهنگ همجنسگرایی را در اینجا و با تناسب با فرهنگ و رسوم و آداب ایرانی بنیان گذاشت و ساخت. ما به فرهنگ‌های وارداتی چندان عقیده و به ماندگاری‌اش امید نداریم.”

در سال 1388 از کورش زندی مجموعه شعری با عنوان “حرف اول” توسط نشر گیلگمیشان منتشر شد که هم اکنون از طریق وبسایت انتشارات گیلگمیشان در دسترس است. اولین رمان کورش زندی بعد از دوبار مهر رد خوردن و بازنویسی، مراحل آخر گرفتن مجوز را می‌گذراند.

کورش در توصیف مجموعه شعر “رنگ‌های شب” می‌گوید: “هدف من از «رنگ‌های شب» به گونه‌ای نشان دادن این است که در هر شرایط و موقعیتی می‌توان خوشبخت و شاد بود و برای رسیدن به آن خوشبختی باید با خود صادق بود و گریبان را به دست قالب‌های تخیلی خوشبختی و الگو‌هایی که می‌خواهند در ذهنمان فرو کنند، نداد. می‌شود اینجا ماند و همجنسگرا بود و شریک زندگی هم‌جنس داشت و خوشبخت بود.”

مجموعه شعر “رنگ‌های شب” در تاریخ 27 ادریبهشت 1394 (17 می) به مناسبت روز مبارزه با همجنسگراستیزی، دوجنگسراستیزی و تراجنسی ستیزی توسط انتشارات گیلگمیشان منتشر خواهد شد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *