فوکو و نظریه ی کوییر

فوکو و نظریه‌ی کوییر

نوشته: تَمسین اِسپارگو

ترجمه‌ی: حمید پرنیان

بزودی توسط انتشارات گیلگمیشان منتشر خواهد شد.

مختصری در مورد کتاب:

فوکو یک همجنسگرا بود که در ۱۹۸۴ از AIDS درگذشت. پس از مرگ‌اش، زندگی و آثارِ او در معرضِ حملاتی قرار گرفت که (مدعی بودند می‌خواهند «حقیقتِ» فوکو را پیدا کنند) از روی شهوت‌پرستی و ناپسندشماری، علاقه و فعالیت‌های آزاردوستانه‌ی احتمالیِ او را با خوانشی (فروکاهنده) از سیاستِ نوشتارِ تاریخی و فلسفیِ او پیوند دادند. آثار و زندگی و دست‌آوردها و  شرارت‌گری‌های فوکو، از او الگوی قدرتمندی برای بسیاری از روشنفکرانِ همجنسگرا و غیرهمجنسگرا ساخت؛ و واکاویِ او از روابطِ درونیِ دانش و قدرت و سکسوآلیته نیز مهم‌ترین شتاب‌دهنده‌ی روشنفکرانه‌ی نظریه‌ی کوییر گشت.