آرشیو موضوعی: انتشار یافته

راک اند رول

R-Lکد:۵۳۷ 

عنوان: راک اند رول

نویسنده:  رامتين شهرزاد

ISBN:  ۹۷۸-۱-۹۲۷۹۴۸-۰۴-۰

سال انتشار: ۱۳۹۲

توضیحات:  مجموعه شعر

تعداد دفعات دانلود:

1416

دستي‌ ست که بر گردن ياري بوده است

el2کد: ۵۳۲

عنوان: دستي‌ ست که بر گردن ياري بوده است

نویسنده:  پرند شوشتري

ISBN:  ۹۲۷۹۴۸-۰۱-۹

سال انتشار:

۲۰۱۳

توضیحات:  دفتر شعر سپيد پرند شوشتري

تعداد دفعات دانلود:

1245

مجموعه ۵ نمایشنامه از سارا کین(برگردان رامتین شهرزاد)

نویسنده: سارا کين

مترجم: رامتین شهرزاد

نمایشنامه اول:

blasted2عنوان: ترکیده

ISBN:  ۹۷۸-۰-۹۸۶۹۰۲۰-۸-۶

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

2027

نمایشنامه دوم:

fffffff

عنوان:  عشق فائدرا

ISBN:  ۹۷۸-۰-۹۸۶۹۰۲۰-۶-۲

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

1935

نمایشنامه سوم:

cleansedعنوان: پاک شده

ISBN: 978-1-927948-00-2

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

1907

نمایشنامه چهارم:

Craveعنوان:  ویار

ISBN:  ۹۷۸-۱-۹۲۷۹۴۸-۰۲-۶

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

1942

نمایشنامه پنجم:

4_48عنوان:  جنون در ۴٫۴۸

ISBN:  ۹۷۸-۱-۹۲۷۹۴۸-۰۰-۲

سال انتشار: ۲۰۱۳

تعداد دفعات دانلود:

2072

آه، ماهي‌ها

saraکد: ۵۱۸

عنوان: آه، ماهي‌ها

نویسنده: باهار نارنج

ISBN:  ۹۷۸-۰-۹۸۶۹۰۲۰-۸-۶

سال انتشار: ۲۰۱۳

توضیحات:   اولين دفتر شعر باهار نارنج، شاعر سپيدسرا

تعداد دفعات دانلود:

1081

دو نمايشنامه‌ي احمقانه براي خاک خوردن

two_plays2کد: ۵۰۷

عنوان:  دو نمايشنامه‌ي احمقانه براي خاک خوردن

نویسنده:  الياس قنواتي

ISBN:978-0-9869020-5-5

سال انتشار: ۲۰۱۳

توضیحات:  کتاب الکترونيک هفتاد صفحه‌اي الياس قنواتي شامل بر دو نمايشنامه و يک مقدمه از نويسنده است. فهرست کتاب مي‌گويد:  ۱ – نويسنده به قلم نويسنده ۲ – اين که رويا – نمايشنامه‌اي در سه پرده ۳ – روايت راوي در روايت‌اش

تعداد دفعات دانلود:

1204

فهم همجنسگرايي ايراني

fahm1کد: ۵۰۷

عنوان:   فهم همجنسگرايي ايراني

نویسنده:  مهدي طائف

ISBN:987-0-9869020-7-9

سال انتشار: ۱۳۹۲

توضیحات:  مقالات

تعداد دفعات دانلود:

1689

فرار از چهارچوب شيشه‌اي

farar-az-chahar-choobe-shisheeeکد: ۴۴۸

عنوان:  فرار از چهارچوب شيشه‌اي

نویسنده:  رامتين شهرزاد

ISBN:  ۹۷۸-۰-۹۸۶۹۰۲۰-۴-۸

سال انتشار: ۱۳۹۱

توضیحات: مجموعه‌ي شعر

تعداد دفعات دانلود:

868

زهیر

zahirکد: ۴۵۴

عنوان:  زهير

نویسنده:  ريحانه محمدي

ISBN:  ۹۷۸-۰-۹۸۶۹۰۲۰-۳-۱

سال انتشار: ۱۳۹۱

توضیحات: مجموعه‌ي شعر

تعداد دفعات دانلود:

1172

فقط يک روز

Faghat-yek-roozکد: ۴۵۷

عنوان:  فقط يک روز

نویسنده:  رضا پسر

ISBN: ۹۷۸-۰-۹۸۶۵۰۹۰-۶-۳

سال انتشار: ۱۳۸۸

توضیحات: داستان

تعداد دفعات دانلود:

885

حرف اول

harfe-avalکد: ۴۶۰

عنوان:  حرف اول

نویسنده:  کورش زندي

ISBN: 978-0-09865090-4-9

سال انتشار: ۱۳۸۹

توضیحات: مجموعه شعر

تعداد دفعات دانلود:

1015